Lista aktualności Lista aktualności

HANDEL NAD MORZEM - SEZON LETNI 2018

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę 6 placów w m. Lubiatowo pod handel obwoźny w sezonie letnim 2018 r.

Nadleśnictwo Choczewo ogłosiło przetarg nieograniczony na dzierżawę 6 placów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie plaży w m. Lubiatowo pod handel obwoźny w sezonie letnim 2018 r.

     Wydzierżawić na okres od 25.06.2018r. do 31.08.2018r. można 6 placów handlowych w tym: 3 o powierzchni 10 m2 każdy oraz 3 o powierzchni 20 m2 każdy. Po szczegóły dotyczące specyfikacji przetargu oraz informacje o możliwości pobrania materiałów niezbędnych do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Choczewo. Oferty można składać do 19.06.2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie siedziby Nadleśnictwa Choczewo przy ul. Świerkowej 8, 84-210 Choczewo.

Link do wskazanego zasobu podajemy poniżej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_choczewo/komunikaty_i_ogloszenia

Orientacyjne rozmieszczenie placów pod dzierżawę obrazuje załącznik poniżej: