Lista aktualności Lista aktualności

Narada BiHP z udziałem pracowników ZUL

15 marca 2018 r. na terenie Leśnictwa Szklana Huta odbyła się wspólna narada pracowników Nadleśnictwa Choczewo oraz zakładów usług leśnych świadczących usługi na rzecz naszej jednostki, poświęcona zasadom BiHP przy pozyskaniu drewna.

     Tematyka powyższa podjęta została  jako działanie prewencyjne w odpowiedzi na corocznie zwiększającą się w kraju liczbę wypadków przy pozyskaniu drewna.

     W części kameralnej zajęć przedstawione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy stawiane wykonawcom usług leśnych w trakcie realizacji zleceń. Omówione zostały najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy, statystyka wypadkowa oraz przykłady wypadków, jakie miały miejsce na terenie innych jednostek Lasów Państwowych.

     W trakcie zajęć terenowych Pan Kamil Szarmach z Technikum Leśnego w Tucholi przypomniał i zaprezentował uczestnikom spotkania najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznej ścinki drzew.

Słuchacze mogli w ten sposób zaktualizować i pogłębić dotychczasową wiedzę, a także sprawdzić swoje umiejętności praktyczne pod okiem doświadczonego instruktora.

     Ważnym elementem narady był pokaz ratownictwa medycznego ukierunkowany na udzielenie pierwszej pomocy przy urazach mogących zdarzyć się podczas pracy w lesie.

Zaprezentowana przez ratownika medycznego, Pana Łukasza Omernika, rekonstrukcja urazów uświadomiła uczestnikom rozmiar i ciężkość obrażeń, jakie mogą być następstwem wypadku w lesie.

     Specyfika pracy w terenie leśnym wymaga, aby w razie zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia lub życia pracownika na pozycji leśnej i wystąpienia związanej z tym zagrożeniem konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej, każdy uczestnik prac bezwzględnie wiedział, jak prawidłowo w takich sytuacjach postępować.