Lista aktualności Lista aktualności

Ocena liczebności zwierzyny metodą pędzeń próbnych

W dniach 23-24 lutego na terenie Nadleśnictwa Choczewo odbyło się liczenie zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Jest to jedna z metod inwentaryzacji zwierzyny, która polega na „przepędzaniu” wyznaczonych stałych części lasu i policzeniu zwierząt wychodzących z tych powierzchni. W inwentaryzacji uczestniczyło blisko 200 osób, myśliwych oraz pracowników nadleśnictwa.  Liczenie zwierzyny odbyło się na powierzchni stanowiącej ponad 10% powierzchni leśnej nadleśnictwa w losowo wybranych 22 miotach

Oddziały, w których odbywa się co roku liczenie są zróżnicowane pod względem siedlisk i wieku drzewostanów. W pędzeniach jako obserwatorzy i naganiacze uczestniczyli: pracownicy Nadleśnictwa Choczewo oraz lokalni myśliwi. Wyniki przeprowadzonej oceny liczebności stanowią podstawę do ustalenia planu pozyskania zwierzyny na przyszły sezon łowiecki.