Lista aktualności Lista aktualności

Włochatka w naszych lasach

          Prawidłowa zrównoważona gospodarka leśna jest skuteczna w zarządzaniu gatunkami chronionymi w lasach gospodarczych.

          Lasy Państwowe zarządzają prawie 30% powierzchni Polski, co jest ewenementem na skalę europejską. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i prawidłowej gospodarce LP w lasach gospodarczych dostarczają społeczeństwu cennego surowca i dóbr,a prowadzana gospodarka służy ochronie przyrody, dzięki czemu drzewostany gospodarcze są siedliskiem zróżnicowanego biologicznie życia.

          Nie inaczej jest w lasach Nadleśnictwa Choczewo, w których dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce leśnej możemy dostrzec, że gospodarka leśna i ochrona przyrody idą w parze i prawidłowo funkcjonują.

          Dla potwierdzenia tych słów jako przykład można choćby podać Włochatkę, z leśnictwa Chynów, którą udało mi się zainwentaryzować i otoczyć opieką miejsce jej bytowania i gniazdowania. Wiosna tego roku przy okazji próby inwentaryzacji innych osobników wraz z ornitologami potwierdziłem miejsce bytowania samiczki wysiadującej jajka. Od tego czasu staraliśmy się nie przeszkadzać sowie w wychowaniu młodych, a utworzona wokół gniazda strefa była tylko formalnością.

          Udało się para włochatek skutecznie wyprowadziła lęg młodych. Ku naszej uciesze młoda sowa-zdrowa i silna pod koniec czerwca opuściła dziuplę. Niezmiernie przyjemne i miłe  było to spotkanie zważywszy na to, że wykonując zabieg trzebieży kilka lat wcześniej w tym drzewostanie specjalnie wyznaczyłem drzewo z dziuplą jako „ekologiczne” do pozostawienia. Młoda włochatka prezentuje się z dumą na poniższym zdjęciu, co stanowi podstawę do twierdzenia, że dobra gospodarka leśna służy ochronie przyrody.

______________________________________________________

Autor: Maciej Rewers - Leśniczy Leśnictwa Chynów