Lista aktualności Lista aktualności

Wymiana pokoleniowa w lesie – pas nadmorski

Pas nadmorski charakteryzuje się bardzo ubogimi siedliskami. Pod występującą tam roślinnością znajduje się w przeważającej części dokładnie taki sam piasek jak na naszych bałtyckich plażach. Z drzew rośnie tam głównie sosna i miejscami brzoza.  Leśnicy w celu utrzymania istniejących tam lasów dokonują wycinki drzew. Polega ona na stopniowym, rozciągniętym w czasie usuwaniu starych drzew. Jest to okres 40-50 lat lub dłuższy. Drzewa wycina się pojedynczo lub grupowo na małych powierzchniach.W pierwszej kolejności w miejscach gdzie występują już młode drzewka czyli nowe pokolenie lasu, dając mu możliwość dalszego wzrostu. Celem pozostałych cięć jest stworzenie odpowiednich warunków do powstania kolejnych młodych drzewek. Wycinki drzew dokonuje się na ok. 80% powierzchni, na pozostałej drzew nie wycinamy, mają one służyć mieszkańcom lasu. Powstałe w ten sposób drzewostany charakteryzują się dużym zróżnicowaniem wiekowym, występują tam zarówno roczne drzewka jak okazy sięgające 200 lat.

 

Zdjęcia:
1 -las zróżnicowany wiekowo
2- fragment pozostawionego lasu
3.- młode drzewka –  nowe pokolenie lasu
4. - fragment lasu z młodymi drzewkami tam wycinkę prowadzi się w pierwszej kolejności