Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Paweł Januschewski
tel. 58 572 26 02
e-mai: pawel.januschewski@gdansk.lasy.gov.pl