Aktualności Aktualności

Aktualności

Jeśli lubisz obserwować przyrodę zapraszamy na NOC SÓW. Poobserwujmy ją wspólnie

Wydarzenia

Jeśli lubisz obserwować przyrodę zapraszamy na NOC SÓW. Poobserwujmy ją wspólnie

Zagrożenie pożarowe

Drzewostany iglaste porastające suche, ubogie siedliska, a także młodniki i uprawy oraz tereny o dużym nasileniu ruchu turystycznego są szczególnie zagrożone ze strony pożarów.

Zakaz wstępu do lasu

W wyjątkowych sytuacjach nadleśniczy może wprowadzić czasowy zakaz wchodzenia do lasu

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Choczewo prowadzi sprzedaż sadzonek głównych gatunków drzew i krzewów leśnych

Projekty i Fundusze

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie zachowań proekologicznych, zwiększenie wiedzy o zasobach okolicznych siedlisk i unikatowych gatunkach fauny i flory.