Aktualności Aktualności

Aktualności

W dniu 14.12.2017 r. dokonano uroczystego otwarcia zespołu patrolowo-interwencyjnego i dzielnicowych w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Choczewo przyległym do siedziby Nadleśnictwa

Wydarzenia

16 grudnia w Leśnictwie Szkółka Dąbrówka w godz. 10: 00 - 15:00 każdy będzie mógł samodzielnie wyciąć bożonarodzeniowe drzewko.

Zagrożenie pożarowe

Drzewostany iglaste porastające suche, ubogie siedliska, a także młodniki i uprawy oraz tereny o dużym nasileniu ruchu turystycznego są szczególnie zagrożone ze strony pożarów.

Zakaz wstępu do lasu

W wyjątkowych sytuacjach nadleśniczy może wprowadzić czasowy zakaz wchodzenia do lasu

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Co roku w okresie przedświątecznym nadleśnictwo Choczewo prowadzi sprzedaż choinek świerkowych