Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Choczewo

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Choczewo prowadzi sprzedaż sadzonek głównych gatunków drzew i krzewów leśnych

Sprzedaż choinek

Co roku w okresie przedświątecznym nadleśnictwo Choczewo prowadzi sprzedaż choinek świerkowych